سبد خرید0
کد خدمت عنوان خدمت تعرفه غیرگارانتی 1400 ارز
502631  تعویض سیم دنباله 480000 ریال
5020334  تنظیم قاب مهتابی 360000 ریال
050304  ایاب ذهاب خارج از محدوده به ازای هر کیلومتر 30000 ریال
050303  ایاب ذهاب شهرستان ها 480000 ریال
050301   ایاب ذهاب تهران و مشهد 600000 ریال
05020641  تعویض چرخ فریزر صندوقی 300000 ریال
05020622  تعویض ترموستات دیجیتال دو سنسوره نفراست 840000 ریال
05020623  تعویض ترموستات دیجیتال تک سنسوره 660000 ریال
05020602  تنظیم و ریگلاژ پایه 240000 ریال
05020601  تنظیم و ریگلاژ پایه محصولات سری RV و ساید 420000 ریال
05020581  رفع نشتی داخلی محصولات صندوقی 15000000 ریال
502572  صدا گیری پایه فن (واشر گذاری) 420000 ریال
05020571  صدا گیری مجموع لوله ها 360000 ریال
05020561   رفع عیب سوراخ آبرو 300000 ریال
05020551  تعویض رله و خازن 480000 ریال
05020541  سرویس کندانسورK680 480000 ریال
5020532  تعویض المنت نفراست 1200000 ریال
5020531  تعویض سینی المنت نفراست 1200000 ریال
05020512  تعویض دستگیره درب لاکی 250000 ریال
05020511  تعویض دستگیره درب آلومینیومی 300000 ریال
05020501  تعویض قاب مهتابی کامل ساید 1350000 ریال
05020462  تعویض پروانه فن 300000 ریال
05020452  تعویض قاب روی فن 250000 ریال
05020442  رفع قطعی فیش فن 250000 ریال
05020441  رفع قطعی فیش فن محصولات تمام استیل و سری RV 420000 ریال
05020431  تعویض دری قاب مشکی 180000 ریال
5020426  شارژ گاز کامل یخچال 7000000 ریال
5020430  شارژ گاز کامل فریزر صندوقی 7500000 ریال
5020429  شارژ گاز کامل فریزر 60 سانت 7500000 ریال
5020427  شارژ گاز فریزر 70 سانت 8500000 ریال
5020428  شارژ گاز فریزر 80 سانت 12000000 ریال
05020421  شارژ گاز K400 5000000 ریال
05020411  تعویض کاپیلری 660000 ریال
05020383  نشت یابی داخلی 540000 ریال
05020351  تعویض طلق تاج 250000 ریال
05020341  تعویض برچسب بدنه 1000000 ریال
5020335  لوبیای کردن محل لولا بالا 750000 ریال
5020334  نصب واشر بین لولا پایین و بدنه 650000 ریال
05020322  تعویض میکرو سوییچ فن 360000 ریال
05020311  تعویض قفل درب 420000 ریال
05020302  چسباندن شیشه جدا شده 1100000 ریال
05020292  تعویض کمپرسور 650000 ریال
05020284  تعویض درب محصولات 650000 ریال
05020282  تعویض درب محصولات صندوقی 180000 ریال
05020273  تعویض کندانسور فین و لوله Kf800 1500000 ریال
05020262 اصلاح سیم کشی قاب مهتابی 450000 ریال
05020261  اصلاح سیم کشی قاب مهتابی ساید 600000 ریال
05020253  اصلاح سیم کشی قسمت کمپرسور 450000 ریال
05020251  اصلاح سیم کشی قسمت کمپرسور محصولات RV 540000 ریال
05020223  تعویض پایه تنظیم  250000 ریال
05020251  اصلاح سیم کشی قسمت کمپرسور محصولات RV 540000 ریال
05020223 تعویض پایه تنظیم  250000 ریال
05020251  اصلاح سیم کشی قسمت کمپرسور محصولات RV 540000 ریال
05020223  تعویض پایه تنظیم  250000 ریال
05020251  اصلاح سیم کشی قسمت کمپرسور محصولات RV 540000 ریال
05020223  تعویض پایه تنظیم  250000 ریال
05020191  تعویض پایه قرقره 250000 ریال
05020181  تعویض تریزون 500000 ریال
05020173  تعویض اواپراتور 650000 ریال
05020172  تعویض اواپراتور سری RV 900000 ریال
05020251  اصلاح سیم کشی قسمت کمپرسور محصولات RV 540000 ریال
05020161  تعویض گسکت کوچک 360000 ریال
05020162  تعویض گسکت تک درب 650000 ریال
05020152  تعویض کلید کروز 300000 ریال
05020132  تعویض ال ای دی تاج 240000 ریال
05020131  تعویض ال ای دی کابین 240000 ریال
05020111  تعویض آداپتور 240000 ریال
05020101 تعویض ترمومتر کلیه محصولات 300000 ریال
05020091  تنظیم برلو ترموستات کلیه محصولات 240000 ریال
05020081  تنظیم پیچ داخل ترموستات کلیه ترموستات های مکانیکی 450000 ریال
05020082  تنظیم ترموستات دیجیتال 240000 ریال
05020062  تعویض ترموستات مکانیکی 540000 ریال
5020054  تعویض فن اواپراتور 480000 ریال
5020053  تعویض فن اواپراتور (سرویس کامل قطعات فن ) 540000 ریال
5020055  تعویض فن اپراتور نفراست 960000 ریال
5020056  تعویض فن کندانسور 480000 ریال
5020057  تعمیر فن کندانسور (سرویس کامل قطعات فن ) 540000 ریال
05020223 تعویض پایه تنظیم  250000 ریال
05020023  تعمیر فن سر موتور (جویا) 360000 ریال
05020021 تعویض فن سر موتور (جویا ) 480000 ریال