سبد خرید0

یخچال-فریزر (ساید)

یخچال ویترینی تک درب مدل KR615WL-1D (کافی شاپی)
3.15 241 5 0
14,933,000 IRTتومان

فریزر ویترینی تک درب مدل KF 615 NF
2.74 155 5 0
26,759,500 IRTتومان

فریزر ویترینی تک درب مدل KF615WL-1D (کافی شاپی)
3.11 109 5 0
17,985,000 IRTتومان

فریزر ویترینی تک درب مدل KF800
2.93 153 5 0
28,558,000 IRTتومان

یخچال ویترینی تک درب مدل KR800
2.84 173 5 0
19,565,500 IRTتومان

فریزر ویترینی تک درب مدل KF500 WL
3.95 155 5 0
16,077,500 IRTتومان

یخچال ویترینی تک درب مدل KR500WL
2.6 82 5 0
12,971,000 IRTتومان

فریزر ویترینی تک درب مدل KF500
2.85 59 5 0
16,077,500 IRTتومان

یخچال ویترینی دو درب مدل KR680-2D
2.72 101 5 0
16,786,000 IRTتومان

یخچال ویترینی تک درب مدل KR680-1D
2.66 103 5 0
15,478,000 IRTتومان

فریزر ویترینی دو درب مدل KF680-2D
2.72 69 5 0
21,418,500 IRTتومان

یخچال ویترینی دو درب مدل KR615-2D
2.88 93 5 0
13,897,500 IRTتومان

فریزر ویترینی تک درب مدل KF680-1D
2.89 37 5 0
20,383,000 IRTتومان

یخچال ویترینی تک درب مدل KR615-1D
3.5 115 5 0
13,025,500 IRTتومان

یخچال-فریزر ویترینی ساید سری KRF
2.96 73 5 0
31,337,500 IRTتومان

یخچال ویترینی تک درب مدل KR615WL-1D
2.67 106 5 0
13,897,500 IRTتومان

فریزر ویترینی دو درب مدل KF615-2D
2.8 35 5 0
17,985,000 IRTتومان

فریزر ویترینی تک درب مدل KF615-1D
2.52 27 5 0
17,004,000 IRTتومان
نتایج 1 تا 20 از کل 25 نتیجه