سبد خرید0
کد خدمت عنوان خدمت تعرفه غیرگارانتی 98 ارز
05020622  نصب ترموستات دیجیتال سریRV 300000 ریال
05020621  نصب ترموستات دیجیتال تمام استیل 370000 ریال
05020623  نصب ترموستات دیجیتال 270000 ریال
05020571  صداگیری لوله ساکشن 150000 ریال
05020422  شارژ گازK500 کامل ; 2300000 ریال
05020423  شارژ گاز کامل محصولات استیل و سریRV 3000000 ریال
5020425  شارژ گاز جهت تعدیل قیمت مخصوص محصول فریزر680 با کمپرسور18cl 1200000 ریال
05020424  شارژ گاز کامل CF.KR.KF(یخچال و فریزر ایستاده و صندوقی) 2400000 ریال
05020421  شارژ گاز K400 1900000 ریال
05020541  سرویس کندانسور k680 230000 ریال
05020333  ریگلاژ درب از لولای پایین محصولات 300000 ریال
05020581  رفع نشتی داخلی محصولات صندوقی 3600000 ریال
05020441  رفع قطعی فیش فن محصولات تمام استیل و سریRV 180000 ریال
05020442  رفع قطعی فیش فن 90000 ریال
05020561  رفع عیب سوراخ آبرو 120000 ریال
05020491  رفع دفرمگی طبقات 300000 ریال
05020301  چسباندن شیشه جداشده سریRv 520000 ریال
05020302  چسباندن شیشه جدا شده 450000 ریال
05020601  تنظیم و ریگلاژ پایه محصولات تمام استیل و سریRV 180000 ریال
05020602  تنظیم و ریگلاژ پایه 110000 ریال
5020334  تنظیم قاب مهتابی 180000 ریال
05020082  تنظیم ترموستات دیجیتال 150000 ریال
05020071  تنظیم پیچ دستی ترموستات تمامی محصولات 90000 ریال
05020081  تنظیم پیچ داخل ترموستات کلیه ترموستات های مکانیکی 210000 ریال
05020091  تنظیم برلو ترموستات کلیه محصولات 100000 ریال
05020632  تعویض ولوم ترموستات 90000 ریال
05020321  تعویض میکروسوییچ فن محصولات تمام استیل 180000 ریال
05020141  تعویض مهتابی 100000 ریال
05020322  تعویض میکروسوییچ فن 140000 ریال
05020201  تعویض لولا وسط 90000 ریال
05020161  تعویض گسکت 150000 ریال
05020161  تعویض گسکت 210000 ریال
05020271  تعویض کندانسورk680 250000 ریال
05020272  تعویض کندانسور تمام استیل سریRV,Rss 210000 ریال
05020273  تعویض کندانسور 150000 ریال
05020291  تعویض کمپرسورk400 260000 ریال
05020292  تعویض کمپرسور 300000 ریال
05020151  تعویض کلید کروز تمام استیل 140000 ریال
05020152  تعویض کلید کروز 100000 ریال
05020411  تعویض کابلری 300000 ریال
05020311  تعویض قفل 190000 ریال
05020501  تعویض قاب مهتابی بطور کامل ساید 450000 ریال
05020211  تعویض قاب کرکره محصولات اکو615 220000 ریال
05020212  تعویض قاب کرکره 110000 ریال
05020451  تعویض قاب روی فن محصولات تمام استیل و سریRV 120000 ریال
05020452  تعویض قاب روی فن 90000 ریال
05020011  تعویض فن کندانسور محصولات ساید و KR615,400,500 210000 ریال
05020012  تعویض فن کندانسور محصولات تمام استیل ،صندوقی،ایستاده وسریRV،   لیپهر 300000 ریال
05020022  تعویض فن سر موتور محصولات680 300000 ریال
05020021  تعویض فن سر موتور محصولات ساید،K615,RV, 230000 ریال
05020041  تعویض فن اواپراتورKFR,KRR.K615,400,500 240000 ریال
05020042  تعویض فن اواپراتور تمام استیل،RV.RS 300000 ریال
5020631  تعویض سیم دنباله 150000 ریال
05020551  تعویض رله و خازن 200000 ریال
05020361  تعویض دکمه تریزون 120000 ریال
05020512  تعویض دستگیره درب لاکی 90000 ریال
05020511  تعویض دستگیره درب آلومینیومی 120000 ریال
05020431  تعویض دری قاب مشکی 90000 ریال
05020243  تعویض درخت سیم محصولات تمام استیل 380000 ریال
05020242  تعویض درخت سیم محصول صندوقی،KR400 220000 ریال
05020241  تعویض درخت سیم ساید،k615,680,RV, 300000 ریال
05020282  تعویض درب محصولات صندوقی 70000 ریال
05020281  تعویض درب محصولات RV 380000 ریال
05020283  تعویض درب محصولات k400,  K2D 230000 ریال
05020284  تعویض درب محصولات 300000 ریال
05020471  تعویض توری محافظ پشت 90000 ریال
05020181  تعویض تریزون 270000 ریال
05020101  تعویض ترمومتر کلیه محصولات 150000 ریال
05020062  تعویض ترموستات محصولاتK680,615,500,400,ساید, صندوقی 240000 ریال
05020061  تعویض ترموستات محصولات تمام استیل،RV,RS 300000 ریال
05020461  تعویض پروانه فنk615,EFI 150000 ریال
05020462  تعویض پروانه فن 190000 ریال
05020191  تعویض پایه قرقره 90000 ریال
05020221  تعویض پایه تنظیم محصولات صنعتیRV, تمام استیل 150000 ریال
05020222  تعویض پایه تنظیم KR400 60000 ریال
05020223  تعویض پایه تنظیم 120000 ریال
05020591  تعویض پایه 100000 ریال
05020231  تعویض بست کندانسور 60000 ریال
05020231  تعویض بست کندانسور 70000 ریال
05020351  تعویض برچسب تاج 150000 ریال
05020341  تعویض برچسب بدنه 520000 ریال
05020111  تعویض آداپتور 150000 ریال
05020171  تعویض اواپراتورمحصولات تمام استیل 300000 ریال
05020172  تعویض اواپراتور سریRV 420000 ریال
05020173  تعویض اواپراتور 270000 ریال
05020531  تعویض المنت 450000 ریال
05020131  تعویض ال ای دی کابین 150000 ریال
05020133  تعویض ال ای دی تعمیری 150000 ریال
05020133  تعویض ال ای دی تعمیری 150000 ریال
05020121  تعویض ال ای دی تاج محصولات به جز سریRV 150000 ریال
05020122  تعویض ال ای دی تاج سری RV 230000 ریال
05020132  تعویض ال ای دی تاج 150000 ریال
05020031  تعمیر فن کندانسور محصولات ساید،615،400،500 240000 ریال
05020032  تعمیر فن کندانسور محصولات تمام استیل،RV,K680,RS.CF.EFI 330000 ریال
05020051  تعمیر فن اواپراتورKRR,KFR,K680,615,500,400 240000 ریال
05020052  تعمیر فن اواپراتور تمام استیل،RV,RS 300000 ریال
05020611  بستن شیشه 230000 ریال
050401  بازرسی و کارشناسی 120000 ریال
050303  ایاب ذهاب شهرستان ها 230000 ریال
050301  ایاب ذهاب داخل تهران 300000 ریال
050304  ایاب ذهاب خارج از محدوده به ازای هر کیلومتر 12000 ریال
05020251  اصلاح سیم کشی قسمت کمپرسور محصولات RV 300000 ریال
05020252  اصلاح سیم کشی قسمت کمپرسور تمام استیل 380000 ریال
05020253  اصلاح سیم کشی قسمت کمپرسور 230000 ریال
05020261  اصلاح سیم کشی قاب مهتابی ساید 350000 ریال
05020262  اصلاح سیم کشی قاب مهتابی 230000 ریال