سبد خرید0
کد خدمتعنوان خدمتقیمتارزتاریخ اعتبار 
05020262 اصلاح سیم کشی قاب مهتابی 180000 ریال 1397/12/29
05020261 اصلاح سیم کشی قاب مهتابی محصولات ساید 220000 ریال 1397/12/29
05020253 اصلاح سیم کشی قسمت کمپرسور 180000 ریال 1397/12/29
05020252 اصلاح سیم کشی قسمت کمپرسور محصولات سری RSتمام استیل 300000 ریال 1397/12/29
05020251 اصلاح سیم کشی قسمت کمپرسور محصولات RV 240000 ریال 1397/12/29
050301 ایاب ذهاب داخل تهران 290000 ریال 1397/12/29
050303 ایاب ذهاب شهرستان ها 220000 ریال 1397/12/29
05020611 بستن شیشه 180000 ریال 1397/12/29
05020052 تعمیر فن اواپراتور محصولات سری RV,RS 240000 ریال 1397/12/29
05020051 تعمیر فن اواپراتور بقیه محصولات 200000 ریال 1397/12/29
05020032 تعمیر فن کندانسور محصولات RV,K680,RS.CF.EFI 270000 ریال 1397/12/29
05020031 تعمیر فن کندانسور بقیه محصولات 200000 ریال 1397/12/29
05020122 تعویض ال ای دی تاج سری RV 180000 ریال 1397/12/29
05020121 &تعویض ال ای دی تاج بقیه محصولات 120000 ریال 1397/12/29
05020131 تعویض ال ای دی کابین کلیه محصولات 120000 ریال 1397/12/29
05020531 تعویض المنت 360000 ریال 1397/12/29
05020173 تعویض اواپراتور بقیه محصولات 220000 ریال 1397/12/29
05020172 تعویض اواپراتور سریRV 340000 ریال 1397/12/29
05020171 تعویض اواپراتورمحصولات تمام استیلRS 240000 ریال 1397/12/29
05020111 تعویض آداپتور 120000 ریال 1397/12/29
05020341 تعویض برچسب بدنه 420000 ریال 1397/12/29
05020351 تعویض برچسب تاج 120000 ریال 1397/12/29
05020231 تعویض بست کندانسور 50000 ریال 1397/12/29
05020223 تعویض پایه تنظیم 100000 ریال 1397/12/29
05020222 تعویض پایه تنظیم KR400 50000 ریال 1397/12/29
05020221 تعویض پایه تنظیم محصولات صنعتیRV, تمام استیلRS 120000 ریال 1397/12/29
05020191 تعویض پایه قرقره 80000 ریال 1397/12/29
05020462 تعویض پروانه فن بقیه محصولات 160000 ریال 1397/12/29
05020461 تعویض پروانه فن,EFI 120000 ریال 1397/12/29
05020101 تعویض ترمومتر کلیه محصولات 120000 ریال 1397/12/29
05020181 تعویض تریزون 220000 ریال 1397/12/29
05020471 تعویض توری محافظ پشت 80000 ریال 1397/12/29
05020402 تعویض درایر بقیه محصولات 120000 ریال 1397/12/29
05020401 تعویض درایر محصولات تمام استیل و سریRV 150000 ریال 1397/12/29
05020284 تعویض درب بقیه محصولات 240000 ریال 1397/12/29
05020283 تعویض درب محصولات kR400, K2D 180000 ریال 1397/12/29
05020281 تعویض درب محصولات RV 300000 ریال 1397/12/29
05020282 تعویض درب محصولات صندوقی 60000 ریال 1397/12/29
05020241 تعویض درخت سیم بقیه محصولات 240000 ریال 1397/12/29
05020242 تعویض درخت سیم محصول صندوقی،KR400 180000 ریال 1397/12/29
05020243 تعویض درخت سیم محصولات تمام استیلRS 300000 ریال 1397/12/29
05020431 تعویض دری قاب مشکی 80000 ریال 1397/12/29
05020511 تعویض دستگیره درب آلومینیومی 100000 ریال 1397/12/29
05020512 تعویض دستگیره درب لاکی 80000 ریال 1397/12/29
05020361 تعویض دکمه تریزون 100000 ریال 1397/12/29
05020551 تعویض رله و خازن 160000 ریال 1397/12/29
5020631 تعویض سیم دنباله 120000 ریال 1397/12/29
05020042 تعویض فن اواپراتور تمام استیل،RV.RS 240000 ریال 1397/12/29
05020041 تعویض فن اواپراتورKFR,KRR.KR 200000 ریال 1397/12/29
05020021 تعویض فن سر موتور بقیه محصولات 180000 ریال 1397/12/29
05020022 تعویض فن سر موتور محصولاتKR680 240000 ریال 1397/12/29
05020012 تعویض فن کندانسور محصولات تمام RS ،CF،RV، EFI 240000 ریال 1397/12/29
05020011 تعویض فن کندانسور محصولات KRR,KRF و KR 170000 ریال 1397/12/29
05020452 تعویض قاب روی فن بقیه محصولات 80000 ریال 1397/12/29
05020451 تعویض قاب روی فن محصولات RS,RV 100000 ریال 1397/12/29
05020212 تعویض قاب کرکره بقیه محصولات 90000 ریال 1397/12/29
05020211 تعویض قاب کرکره محصولات ECO 180000 ریال 1397/12/29
05020501 تعویض قاب مهتابی بطور کامل KRR.KRF 360000 ریال 1397/12/29
05020311 تعویض قفل 160000 ریال 1397/12/29
05020411 تعویض کابلری 240000 ریال 1397/12/29
05020152 تعویض کلید کروز بقیه محصولات 90000 ریال 1397/12/29
05020151 تعویض کلید کروز RS 110000 ریال 1397/12/29
05020292 تعویض کمپرسور بقیه محصولات 240000 ریال 1397/12/29
05020291 تعویض کمپرسورkr400 210000 ریال 1397/12/29
05020273 تعویض کندانسور 120000 ریال 1397/12/29
05020272 تعویض کندانسورRV,Rss 160000 ریال 1397/12/29
05020271 تعویض کندانسور بقیه محصولات 210000 ریال 1397/12/29
05020161 تعویض گسکت 180000 ریال 1397/12/29
05020201 تعویض لولا وسط 80000 ریال 1397/12/29
05020322 تعویض میکروسوییچ فن 110000 ریال 1397/12/29
05020141 تعویض مهتابی 90000 ریال 1397/12/29
05020321 تعویض میکروسوییچ فن محصولات RS 150000 ریال 1397/12/29
05020632 تعویض ولوم ترموستات 80000 ریال 1397/12/29
05020091 تنظیم برلو ترموستات کلیه محصولات 90000 ریال 1397/12/29
05020081 تنظیم پیچ داخل ترموستات کلیه ترموستات های مکانیکی 180000 ریال 1397/12/29
05020071 تنظیم پیچ دستی ترموستات تمامی محصولات 80000 ریال 1397/12/29
05020082 تنظیم ترموستات دیجیتال 120000 ریال 1397/12/29
05020602 تنظیم و ریگلاژ پایه 90000 ریال 1397/12/29
05020601 تنظیم و ریگلاژ پایه محصولات RS,RV 150000 ریال 1397/12/29
05020302 چسباندن شیشه جدا شده بقیه محصولات 360000 ریال 1397/12/29
05020301 چسباندن شیشه جداشده سریRv 420000 ریال 1397/12/29
05020491 رفع دفرمگی طبقات 240000 ریال 1397/12/29
05020561 رفع عیب سوراخ آبرو 100000 ریال 1397/12/29
05020442 رفع قطعی فیش فن 80000 ریال 1397/12/29
05020441 رفع قطعی فیش فن محصولات RS.RV 150000 ریال 1397/12/29
05020581 رفع نشتی داخلی محصولات صندوقی 2400000 ریال 1397/12/29
05020333 ریگلاژ درب از لولای پایین محصولات 240000 ریال 1397/12/29
05020541 سرویس کندانسور kr680 180000 ریال 1397/12/29
05020421 شارژ گاز K400 720000 ریال 1397/12/29
05020424 شارژ گاز k615,680, فریزرصندوقی 1200000 ریال 1397/12/29
05020423 شارژ گاز محصولاتRV.RS 1380000 ریال 1397/12/29
05020422 شارژ گازK500 1080000 ریال 1397/12/29
05020393 شست و شو با ازت بقیه محصولات 240000 ریال 1397/12/29
05020392 شست و شو با ازت محصولk400 180000 ریال 1397/12/29
05020391 شست و شو با ازت محصولات تمام استیل و سریRV,RS 300000 ریال 1397/12/29
05020571 صداگیری لوله ساکشن 120000 ریال 1397/12/29
05020372 نشت یابی خارجی 120000 ریال 1397/12/29
05020383 نشت یابی داخلی 150000 ریال 1397/12/29
05020382 نشت یابی داخلی سریRV 200000 ریال 1397/12/29
05020381 نشت یابی داخلی محصولات تمام استیل 200000 ریال 1397/12/29
05020623 نصب ترموستات دیجیتال 220000 ریال 1397/12/29
05020621 نصب ترموستات دیجیتال تمام استیل 300000 ریال 1397/12/29
05020622 نصب ترموستات دیجیتال سریRV 240000 ریال 1397/12/29
050102 نصب و راه اندازی انواع محصولات تاپینگ - ریال 1397/12/29
050106 نصب و راه اندازی انواع k615,680,500 و محصولات ECO - ریال 1397/12/29
050103 نصب و راه اندازی انواع محصول تمام استیل - ریال 1397/12/29
050107 نصب و راه اندازی انواع محصولات ساید - ریال 1397/12/29
050101 نصب و راه اندازی انواع محصولات صندوقی - ریال 1397/12/29
050104 نصب و راه اندازی انواع مدلRV - ریال 1397/12/29
050105 نصب و راه اندازی انواع مینی کولر - ریال 1397/12/29