سبد خرید0
استاندارد«ایمنی، سلامت، کیفیت» یخچال های ویترینی کینو

یکی ازمواردی که درمورد یخچال های ویترینی مورد آزمون قرارمی گیرد بحث مصرف انرژی است. از موارد دیگر ایمنی، عملکرد و شرایط دمایی استاندارد هست تا یخچال ویترینی در سطوح مختلف دارای یک دما باشند یا نباشند.

یخچالی که استاندارد هست و درعین حال کنترلر هوشمند برروی آن نصب گردیده باشد، مصرف انرژی را به طور قابل ملاحظه ای پایین می آورد.

 

 شما می توانید ویدیو مربوط به این خبر را در اینجا مشاهده نمایید.

 

 

مصاحبه با:

مهندس شفیعی مدیرکل استاندارد اصفهان

مهندس پایان از کارشناسان اداره کل استاندارد اصفهان

هدف:

افزایش هرچه بیشتر کارایی وکاهش آسیب ها وخطرات ناشی از عملیات ناصحیح آن ها

برنامه علمی شبکه اصفهان

یازدهم آذرماه 1397