سبد خرید0

یخچال فریزر ایستاده

یخچال ویترینی تک درب مدل KR615WL-1D (کافی شاپی)
3.24 213 5 0
14,500,000 IRTتومان

فریزر ویترینی تک درب مدل KF 615 NF
2.77 141 5 0
26,000,000 IRTتومان

فریزر ویترینی تک درب مدل KF615WL-1D (کافی شاپی)
3.1 101 5 0
17,500,000 IRTتومان

یخچال تاپینگ مدل TR1675
3.06 33 5 0
20,300,000 IRTتومان

فریزر ویترینی تک درب مدل KF800
2.97 146 5 0
26,000,000 IRTتومان

یخچال ویترینی تک درب مدل KR800
2.82 165 5 0
19,000,000 IRTتومان

یخچال ویترینی تک درب مدل KR500WL
2.59 76 5 0
12,600,000 IRTتومان

یخچال ویترینی دو درب مدل KR680-2D
2.76 95 5 0
16,300,000 IRTتومان

یخچال فروشگاهی ویترینی مدل RV42
3.27 80 5 0
تماس بگیرید

فریزر صندوقی مدل EFI5693
3.06 65 5 0
تماس بگیرید

یخچال ویترینی تک درب مدل KR680-1D
2.71 98 5 0
15,000,000 IRTتومان

فریزر ویترینی دو درب مدل KF680-2D
2.84 63 5 0
20,800,000 IRTتومان

یخچال فروشگاهی ویترینی مدل RV41
3.37 38 5 0
تماس بگیرید

فریزر صندوقی مدل EFI4893
3.07 44 5 0
تماس بگیرید

یخچال ویترینی دو درب مدل KR615-2D
2.87 90 5 0
13,500,000 IRTتومان

فریزر ویترینی تک درب مدل KF680-1D
2.89 36 5 0
19,800,000 IRTتومان

یخچال فروشگاهی ویترینی دودرب مدل RV31SW
3.38 39 5 0
تماس بگیرید

فریزر صندوقی مدل EFI4493
3.13 31 5 0
تماس بگیرید
نتایج 1 تا 20 از کل 57 نتیجه